Spływy
Rozpoczęcie spływu w godz.8.00  –  20.00
Nasza oferta dotyczy spływu rzeką Wkrą na odcinku  Joniec – Pomiechówek

TRASY : Spływ  można rozpocząć na odcinkach:
Joniec   – Pomiechówek 26 km  – czas spływu –   ok. 6 godzin    – 100 zł kajak
Borkowo-Pomiechówek 15 km  – czas spływu  –  ok. 4 godzin    – 80 zł kajak
Śniadówko -Pomiechówek  8 km -czas spływu -ok. 2,5 godzin – 60 zł kajak

HARMONOGRAM  SPŁYWU:
–Przyjeżdżacie na miejsce  (Pomiechówek na przystani w wypożyczalni ANMAR  nad rzeką    WKRĄ ,pod mostem przy trasie krajowej nr 62 )
–Zapoznajecie się z regulaminem  naszej wypożyczalni ,podpisujecie akceptację                         regulaminu i wypożyczanie sprzęt wodny na podstawie okazania dokumentu.
–Wywozimy Was naszymi busami  w górę rzeki na wybraną trasę spływu :Joniec 26 km,     Borkowo 15 km, bądź Śniadówko 9 km)
– Sprawdzacie stan wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz        przekazujecie ewentualne uwagi wydającemu sprzęt.
–Spływacie do miejsca wyjazdu ( na przystań w Pomiechówku )

Mapka spływów