Deska SUP

Deska SUP post thumbnail

Nazwa ta wywodzi się z angielskiego i w tłumaczeniu można to opisać jako wiosłujący na stojąco. To nowość w naszej wypożyczalni, deska przypomina trochę deskę windsurfingową jest jednak od niej dłuższa, a pływanie na niej jest spokojniejsze i relaksujące.

obrazek-info

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.”Operacja mająca na celu Zakup sprzętu i wyposażenia rekreacyjnego na potrzeby turystyki kajakowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: rozwijanie działalności gospodarczej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020