Pan Jan z Warszawy

Pan Jan z Warszawy post thumbnail

Fajna wypożyczalnia z dobrą lokalizacją i profesjonalnym przygotowaniem do organizowania spływów. Zdecydowanie jeszcze nie raz skorzystam z ich usług ponieważ wypożyczalnia mieści się niedaleko Warszawy. Polecam!

Categories:
obrazek-info

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.”Operacja mająca na celu Zakup sprzętu i wyposażenia rekreacyjnego na potrzeby turystyki kajakowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: rozwijanie działalności gospodarczej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020