Pani Hanna z Płońska

Pani Hanna z Płońska post thumbnail

Na spływ kajakowy trafiłam przypadkiem, nigdy wcześniej nie korzystam z takiej formy wypoczynku. Zachęciła mnie do tego koleżanka i to razem z nią płynęłam kajakiem na rzece Wkrze. Zresztą było nas kilka dziewczyn, taka babska wyprawa 🙂 Polecam wypożyczalnie AnMar.

Categories:
obrazek-info

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.”Operacja mająca na celu Zakup sprzętu i wyposażenia rekreacyjnego na potrzeby turystyki kajakowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: rozwijanie działalności gospodarczej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020